FANDOM


Ascadea (https://www.ascadea.cz/) je strategická browser hra odehrávající se ve fantasy světě.

Hráč se na začátku hry ocitá v roli vazala jednoho ze čtyřech králů bojujících o nadvládu nad fantasy zemí jménem Ascadea. Cílem hráče ale není pomoci svému králi, ale získání trůnu pro sebe. To může docílit ovládnutím dvou královstvích.

K dosáhnutí tohoto cíle může hráč použít mnoho prostředků. Na začátku hráč získává jedno malé město, které může vylepšovat a využívat ke svým politickým cílům. Vylepšování města probíhá stavěním různých budov. Hráč může ve městech verbovat armády a pomocí nich dobývat nová města, případně sesadit samotného krále. Ovlivnit vývoj hry lze také pomocí politiky v rámci i mimo království.

Budovy

Přepočty a ukazatele

Armáda

Výzkum

Politika

Magie

Ostatní

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.