FANDOM


Mesana Editovat

Mesana je ascánský název stepního území na jih od Ascadey. Toto území je obýváno stepními kmeny, jimž Ascaďané říkají Mesané (Mesan je v překladu dlouhá hlava). Sami se označují Dalkhas (stepní lidé). Hranice mesany nejsou pevně stanoveny rozkládá se od pobřeží oceánu na východě po začátek Linthského polostrova na východě. Jižní hranici tvoří Velká Jižní poušť severní hranici tvoří pás pohraničních ascánských pevností

Geografie Editovat

Přibližné hranice Mesany už bylo popsáno. krajina je zde převážně rovinatá na východě a na jihu se nacházejí menší pohoří. Pro Mesanu jsou důležité dvě velké řeky - Darnekha a Melekha obě vytékají z Nîkeh ros (hora Bohů). Melekha teče na východ do Linthského zálivu, zatímco Darnekha se na západě vlévá do oceánu. Obě řeky patří k největším řekám (podle průtoku je Darnekha druhá Melekha třetí, podle délky je Darnekha třetí a Melekha pátá). Již zmíněná hora Nîkeh ros je nejvyšším bodem Mesany (ikdyž se vedou spory, jestli tam vrchol geograficky patří) a celého světa vůbec

Obyvatelstvo Editovat

Obyvatele tvoří kočovní pastevci známí chovem koní. Obživu jim zaručují ovce, kozy a loupeživé nájezdy po okolí. Jejich kultura není příliš vyspělá a historické prameny tvrdí, že před přistáním Ascaďanů ještě nedokázali zpracovávat kov. Některé poslední poznatky Ascánských univerzitních mistrů to ale vyvracejí. Mesané možná zvládali základní použití mědi ta ovšem byla používána pro rituální účely a jako šperk. Její opracování nebylo příliš zdařilé. Mesanské prameny hovoří o jakési legendární šavli, díky které jeden stepní vládce (titul zněl Meldarn - velký náčelník) sjednotil stepní lid. Ústně předávané vyprávění Mesanů ovšem nelze brát příliš vážně (za tisíc let vyprávění se toho mohlo přeci jen hodně změnit)

Mesané nemají vlastní písmo a Ascánské nebo Linthské také používají málokdy. Všechny jejich vědomosti jsou předávány ústní tradicí. Vědomosti uchovávají šamané, kteří mají hlavní sídlo v Melârdu. Linthský cestovatel Guen Hir ve svém cestopisu "Pouť k oceánu Shanir zemí mesanskou" tvrdí, že šamané jsou nejvzdělanější lidé na kontinentu. "Mesanští šamané studují staré příběhy, jenž si veršem přikrášlují. A paměť jejich je tak dobrá, že celýc den bez chyby staré pověsti vyprávět zvládnou. Tím překonávají největší učence linthské. Tato schopnost však nad jiné zbytečná jest. Linthský učenec má místo této paměti knihy a může se více věnovati učenému bádání, ba i zkoumání všelijakému." píše Hir. Tato mimořádná pamět se může zdát pro jiné národy jen jakousi pozoruhodnou raritou, ale u Mesanů se šamané těší ohromné úctě.

Mesané mají velice vytříbený smysl pro čest. Nikdy na sebe nevezmou brnění, štít, ani se neskryjí za hradby, neboť je to známka zbabělosti. Poražené v bitvě čast nepřijímají jako sobě rovné. Pokud někdo poškodí člena Mesanova rodu (a často stačí jen urážka) musí se rod za poškozeného postavit a pomstít se. To vede ke vleklým válkám mezi jednotlivými klany ty mohou být ukončené dohodou, a zaplacení odškodného to ale obvykle nastává až po vyhrané bitvě některého z klanů. Podobným způsobem je zde brána i válka proti Ascadee. Ve válce se neštítí vraždění kohokoli a bojují náhlými přepady a pleňěním (jejich cti se to nepříčí). Pokud se setkají s odporem tak neustupují (alespoň ne obvykle). Jejich pojetí cti se od ostatních národů velice liší a je založeno na tom, že nesmějí ukázat zbabělost a na ochraně rodu.

V mesanské společnosti mohou mít ženu stejná práva jako muži. Nejvíce jsou zde ale ceněny bojové schopnosti. Silná žena se může stát náčelnicí, ale k většině žen (a slabým mužům) není chována přílišná úcta.

Vyznání je polyteistické jejich bohové se často liší kmen od kmene. Všichni ale věří, že největším dílem bohů byl člověk a kůň.

Politická situace Editovat

Mesané se dělí do mnoha různých klanů počet členů klanu se pohybuje mezi 100 a 200. Klan je tvořen obyvykle jednou rodinou. Klany se ale často sdružují do skupin pod velením nějakého silného náčelníka, který přesvědčí i cizí klany aby bojovaly za jeho věc toto sdružení bývá obvykle volné, pokud není stvrzeno nějakou přísahou. Tyto spolky jsou obvykle organizovány za účelem společné obrany a nájezdů.

Mesanské klany je velice těžké sjednotit, kvůli různým krevním mstám (klany se často nenávidí a nechtějí spolupracovat). Lze to ale často využít jako výhodu, neboť pokud pomůžete klanu v krevní mstě velice rád se k vám přidá. Díky tomu jsou Samostní Ascaďané největší klanoví vůdci v Mesaně.

Ascadea sice není jednotná, ale jisté politické uspořádání přeci jen mají. Jednou za 3 roky (rok je zde delší než pozemský) se všichni náčelníci schází v Melârdu, kde šamané ruší krevní msty, žehnají zbraním a dávají Mesanům různé rady. Šamané jsou tedy asi jedinou politickou silou, která má vliv celé Mesaňě

Většina Mesanů nemá ráda Ascaďany. Ti je totiž vytlačují z jejich území a navíc obsadili jejich původní posvátné místo (místo, kde nyní stojí Asca). Někteří se ovšem přidali na jejich stranu kvůli bohatství, které jim Ascadea nabídla. Velkou roli zde také hraje svárlivost mezi klany a Ascadea ráda pomáhá proti nepřátelským klanům. Jiní Mesané hledali usedlý poklidný způsob života. Klany podporované Ascadeou velice rychle nabývají na síle