Ascadea Wiki
Advertisement

Nierel je město a významný přístav ležící na západním pobřeží Ascadey v ústí řeky Nelau. Nierel je se svými 12000 obyvateli druhé největší město v Ascadee. Významnou část populace tvoří Linthská menšina. Linthané zde ovšem většinou nežijí nastálo. Nierel je totiž významným přístavem a střediskem obchodu a většina Linthanů jsou ochodníci, kteří zde zůstávají jen tak dlouho než prodají všechno své zboží a nakoupí nové. Město je díky obchodu bohatší než ostatní města v říši a sežene se zde mnohem vzácnější zboží než na jiných trzích. Nierel byl také po dlouhou dobu hlavním městem Ascedey, neboť právě zde se Ascaďané roku 189 před založením Ascy vylodili. Město bylo pojmenováno po prvním Ascaďanském králi Nierovi I. Nier I. řečený mořeplavec nechal na ostrůvku v Nierském zálivu vybudovat pevnost s majákem a nechal zde také loď, která poprvé zahlásila zemi. Pravá loď zde již neleží a jsou vytvářeny různé kopie, kterými je původní loď nahrazována, v pevnosti jsou ale ukryty třísky z původní lodi. Po Nierově smrti mu Nierelští měšťané postavili na ostrově sochu, která je nyní jedním z hlavních symbolů města, už jen díky své výšce - 20 metrů. Po založení Ascy roku 0 moc Nierelu začala z neznámých důvodů upadat a roku 113 se panovnické sídlo přesunulo tam. Nierel je ovšem stále významným obchodním centerem a vlastní také většinu válečného loďstva říše. Město pomalu začíná znovu rozkvétat, za což může především příliv linthských obchodníků. Linthané také mají svého knížete, který je sice podřízen králi v Asce. Kníže nicméně spravuje téměř celou západní Ascadeu a má řadu privilegií.

Advertisement